vårdinformation

Information & Faktabild

För Comic Health tecknade jag bilder till en kommunikationslösning för vården.

För Gothiafortbildning, tecknade jag bilder till en bok om barnsjukdomar.

 

 

Contact: Catrina Norman Tengroth +46 (0) 703-28 37 04 cntengroth@gmail.com, Stockholm, Sweden

Copyright © All Rights Reserved